Barn og unge som er avhengig av dataspill

Avhengig av dataspill barn unge

Mange barn og unge blir avhengig av dataspill, og da må man som foreldre ta grep.

I mediene skrives det mye om barn og unges tidsbruk foran skjermene, og dette inkluderer naturligvis også tid bruk på mobiltelefonen. I mange tilfeller er det helt tydelig at suget etter skjerm tar helt overhånd, og det er disse situasjonene som blir skumle.

Å bruke tid på PC og telefon er isolert sett ikke farlig mener vi, og det kan sågar være sunt å bedrive med slike aktiviteter. Det er jo en kjennsgjerning at vi er inne i en digital revolusjon og at vi vil befinne oss der i uoverskuelig fremtid. Det gjelder derfor å la barna også henge med – til en viss grad.

Hva er problemet?

Forelder barn dataspill

Det er viktig at du som forelder bryr deg og tar grep hvis spillingen tar overhånd.

Problemer oppstår når man opplever at barn og unge endrer adferd som en følge av for mye skjermbruk, og dette vil man kunne se ganske tydelig. Det er tegn på isolasjon, aggresjon, dårlig matlyst, dårlig søvn, tap av venner, utmelding av fritidsaktiviteter og en del andre ting. Det kan være at man som foreldre opplever å ‘få kjeft’ når man spør om hjelp, og det er ingen tvil om at det er mange som med fortvilelse ser sine barn gli inn i en annen verden.

Det gjelder å ta grep om problemet så tidlig så mulig og helst skal man være proaktivt og sette faste tidspunkt for når det er greit med skjermtid. Da innarbeider man gode vaner fra tidlig alder og dette vil man dra nytte av senere. Men: det er jo som kjent fort gjort å glippe som forelder, og det å være konsekvent på disse tingene kan være en veldig tung øvelse og utmattende å stå i.

Fremveksten av såkalt eSport

Her om dagen kom vi over en artikkel om omhandler fenomenet eSport, og dette var mildt sagt skremmende lesning. Vi har vel vært borti fenomenet før men visste ikke at det var så ekstremt omfattende som det faktisk fremgår i artikkelen at det er.

esport dataspill

Fremveksten av eSport er skummel på mange måter.

Millioner av unge mennesker spiller ekstremt mye og mange drømmer om å bli så gode at de kan bli profesjonelle. Altså: vi snakker om unge mennesker som får betalt for å spille dataspill, og her snakker vi om League of Legends, Counter-Strike og mange andre titler som vi ikke har så god kjennskap til.

Dette har tydeligvis blitt big business verden over og i Sør Korea er dette noe man jobber aktivt med. Hvis du frykter at barnet ditt er spilleavhengig er dette en artikkel du virkelig bør lese – for som sagt: dette var urovekkende. I artikkelen kommer det frem at de aller beste innenfor sine spill faktisk øver og trener 12-15 timer hver eneste dag for å holde nivået oppe, og dette er så mye at man knapt kan fatte det.

At dette er skadelig for helsen er det ingen som helst tvil om, og det innrømmer en av de største stjernene på feltet velvillig. Det blir ekstremt mye inaktivitet, rent fysisk, og med så mye tid foran en skjerm skulle man jo tro at hjernen også ville bli påvirket i en eller annen retning.

I tillegg kommer kanskje det verste av alt og det mange frykter mest: asosialitet og isolasjon.

Drømmer kan bli farlige

Man skal være ekstremt forsiktige når unge gutter kommer i 12-14 årsalderen, for det er ofte i disse tidene at man kan begynne å utvikle en sterk trang til å spille. Det er ingen tvil om at det finnes mange fantastiske spill der ute, og det er derfor ikke rart at mange utvikler en avhengighet som kan være skadelig og selvdestruktiv.

I tilfeller hvor det rett og slett har gått for langt og hvor man som forelder ikke når frem med sine forsøk i å begrense atferden er det ekstremt viktig at man søker hjelp. Det er en avhengighet som er på linje med det verste man kan tenke seg og er som sagt både fysisk og psykisk skadelig.

I artikkelen vi refererte til kommer det frem eksempler på at unge menn har isolert seg i den grad at de ikke har spist skikkelig, og det nevnes blant annet at en Sørkoreaner omkom etter at han hadde avsluttet et spill som hadde vært ekstremt lenge. Det er klart at en nedkjørt kropp som ikke har fått skikkelig næring på lang tid og som samtidig har blitt bombardert med visuelle og auditive inntrykk kan havne i store problemer og faktisk kollapse.

Hvis du har barn som spiller for bør du lese på nettsidene til hjelpelinjen. Der finner du også en lenke til noe som kalles for ‘husfredavtalen’ og dette er en avtale man kan inngå med barna hvor man blir enige om hvordan man vil ha det i hverdagen. Dette gjelder antall timer spill og mye annet.

Tydelige faresignaler ved for mye spill

Hvis du har kommet hit til våre sider fordi du er engstelig grunnet for mye spilling hos dine barn, så kan vi kjapt ta å gå gjennom de vanligste faresignalene som man kan se etter.

Overdreven dataspilling kan fort føre til både irritasjon, rastløshet og dårlig humør hos ditt barn. Hvis dette er noe du opplever i hverdagen er det viktig at du følger ekstra nøye med på hva som skjer. Det kan da være smart å følge med på om barnet spiller mye data, for det er ikke sikkert at man egentlig legger merke til det. De er mestere på å snike seg til dette!

Varsellampene skal også begynne å lyse hvis man merker at fraværet på skolen øker, eventuelt at større barn dropper ut av skolen eller ikke møter opp på jobb. Mange barn har ansvaret for å komme seg på skolen selv og da kan det bli fristende å bli hjemme å spille i stedet for.

Hvis man opplever at tradisjoner, vaner og ritualer innen familien også må vike så skal man også begynne å bli oppmerksom på at problemer er på ferde. Dette kan for eksempel være at barnet/ungdommen ikke vil være med på bursdagsfeiringer, at de faste middagene droppes og slike ting.

Faresignal dataspill avhengighet

Hvis barnet ditt vider mye aggressiv oppførsel er dette et klart faresignal.

Man skal også være observant i de tilfellene for det ofte utvikler seg til mye krangling og aggresjon, verbalt sett, innad i familien, og når dere som foreldre føler at dere mister den naturlige autoriteten dere har opparbeidet dere gjennom mange år.

Vi nevnte også dette med søvnmangel om et faresignal, men man skal også være oppmerksom på manglende hygiene og generelt lite oppmerksomhet viet til eget utseende også kan være klare tegn på for mye spilling. Andre fysiske ting som vekttap og dårlig blodsirkulasjon skal også man også se på som klare tegn.

At det spilles er greit men det må være innenfor faste tidspunkt. Hvis du merker at barnet ditt til stadighet bruker mer tid foran skjermen for å oppnå den samme spenningen er det på tide å dra på nødbremsene.

I tillegg nevnte vi den sosiale biten, og her gjelder det å være oppmerksom hvis barnet ikke har noe sosialt nettverk å forholde seg til. Mye spilling fører til redusert sosialt kompetanse og også at interessen for samhandling generelt sett blir mindre.

Med dette har du fått noen klare tegn på overdrevet dataspill, og hvis du kjenner deg igjen i ett eller flere av disse momentene er det bare å gå til aksjon!

Se videoen om Magnus Østland fra Tjeldsund som var avhengig av World of Warcraft under.

Ny bil eller brukt bil? Hva er best?

Sponset artikkel fra Lånemegleren.
Ny bil eller brukt bil

Når man kjøper bil er det viktig å tenke på om man skal kjøpe nytt eller brukt.

Sommeren har for alvor meldt sin ankomst og det betyr at det spretter i lauv og li – og samtidig er det mange som på denne tiden av året velger å investere i bil. Spørsmålet er imidlertid om man skal gå for en helt ny bil eller kjøpe brukt, og akkurat dette skal vi diskutere litt i denne artikkelen.

Det er på mange måter vanskelig å kjøpe seg bil og det er mange avveininger som skal gjøres: hvilket bilmerke skal man gå for? Hvor stort skal budsjettet være? Hvilken biltype er det som er aktuell? Ny eller brukt? Farge? Som du skjønner er det ikke helt lett og det kan være smart å tenke gjennom dette på forhånd slik at man går til forhandleren med en klar plan og på denne måten unngår å gjøre dumme impulskjøp.

Forresten: hvis du har behov for å skaffe deg et billig billån har du muligheten til å få hjelp til dét ved å klikke på linken. (Representativt låneeksempel: eff.rente 17,89%, 65.000 o/5 år, etabl.geb. 900, totalt 96.030.)

Men altså: ett av de viktigste spørsmålene er altså om man skal velge å kjøpe splitter nytt eller om man skal gå for noe som er brukt, og her er det flere ting som kan veies både for og i mot.

Økonomisk

Så; du vurderer altså å kjøpe deg en ny bil og du har to valg: nytt eller brukt. Fra et rent økonomisk perspektiv er det gjengs å tro at det er liten tvil om hva som er lurt å gjøre, og dette har det vært skrevet artikler om i massevis. Ekspertene sier at å kjøpe en bil som er to-tre år gammel er det absolutt smarteste ettersom det største verdifallet er unnagjort i denne perioden. Du får altså mer bil for pengene hvis du velger en ‘ny’ bruktbil, og som kjent er det jo mye flott å velge i til en pris som er langt gunstigere enn om man kjøper nytt.

Kjøp av bil

Tenk over det økonomiske når du skal velge bil.

Dog: rent økonomisk sett har også et bruktbilkjøp sine uheldige sider, og man sier at den største kostnaden med å kjøpe brukt er at man får høyere verkstedsutgifter. Etter kjørte 75.000 kilometer ser man en klar stigning i utgifter til reparasjon, mens de øker enda mer etter passerte 100.000 kilomter. Deretter holder de seg forholdsvis stabilt resten av levetiden til bilen, og faller noe jo eldre den blir – noe som kan ha sammenheng med at eierne da ikke orker å bruke så mye penger på reparasjoner.

Med så høye verkstedspriser som vi har (vi har faktisk de høyeste i verden) sier det seg selv at det ikke nødvendigvis er smartest å kjøpe brukt. Statistisk Sentralbyrå kan i tillegg fortelle et prisene for å bruke verksted har steget mye mer enn nybilprisene over de siste 5-6 årene.

Noe som faktisk har blitt litt underkommunisert er at forskjellene i pris mellom brukbiler og nybiler i Norge er uvanlig liten. Grunnen til dette er helt enkel: bilavgiftene har som kjent vært ekstremt høye og dette har ført til at mange rett og slett ikke har råd til å kjøpe nye biler, noe som i sin tur igjen har ført til et meget sterkt press på brukbilmarket – og følgelig har dette sørget for å holde prisene høye. Nå ser man imidlertid at verdifallet på nye biler i løper av de siste par årene nærmer seg de nivåene som man ser i Europa forøvrig. Det sies at det fortsatt er et stykke til man kommer dit hen, og at man etter all sannsynlighet aldri vil nå dit.

Det er også andre momenter som spiller inn på prisen på bruktbiler, og blant annet kan man se det i de periodene hvor den norske kronen er sterk. Årsaken til dét er da at bruktimporten stiger og da vi bruktprisene her hjemme falle – uten at det samme skjer med prisene på nye biler. Dog, da vil fallet i verdien på en kjøpt nybil betydelig større i løpet av de første par årene.

Andre ganger vil det være press på prisene på nye biler og fortjenesten til forhandlere, og da vil nybilprisene gjerne synke, mens prisene på brukte biler ikke vil bli særlig påvirket.

Men som vi sa i starten: kan kan vri og vende på det, men biler vil alltid ha det største fallet i verdi i løpet av de to første årene.

Noe som også er interessant når det kommer til prisfall på nye biler er inntoget av elbilen i Norge. Det er svært mange som planla å kjøpe seg en god bruktbil som i stedet for har valgt en ny el-bil, og dette har på sin side igjen ført til et ekstra stort verdifall på nye biler.

Andre faktorer som må vurderes

Det er jo naturligvis ikke bare økonomi som skal vurderes, og også andre faktorer må tas med i regnestykket. Den teknologiske utviklingen på bilfronten har vært ekstrem de siste ti årene og det er ingen som helst tvil om at man sitter tryggere i en ny bil enn en brukt bil. Det er soleklart, og noe som må tas med i vurderingen om kjøp av ny kontra brukt bil.

Sikkerhet nye biler

Sikkerheten i nye biler er betydelig bedre enn i eldre biler.

Sikkerheten og systemene som finnes i de aller nyeste bilene er av en slik kvalitet at de ikke kan ignoreres, og hvis fokuset er på trygghet vil altså et nybilkjøp være det selvsagte valget. I tillegg må man jo selvsagt vurdere hvilken bil og hvilket bilmerke som er best å velge hvis det er sikkerheten som er i fokus.

Budsjetter man har med seg til forhandleren vil i stor grad påvirke det valget man gjør, og dette er noe man heller ikke kommer unna. Det er ingen tvil om at en bil av godt kaliber koster mye penger i Norge i dag, og i tillegg har man jo ekstrautstyr som mange ønsker å ‘pimpe’ opp bilen med ettersom dette gjør den langt mer salgbar den dagen man skal kvitte seg med den.

Vel, noen er jo interesserte i å ha nye biler hele tiden og i slike tilfeller kan det kanskje lønne seg å vurdere leasing. Skifter man ny bil hvert tredje eller hvert fjerde år er det viktig at man setter seg opp et regnestykke på akkurat dette. Det kan fort bli kostbart hvis man hele tiden skal kjøpe og selge, og da kan det være et bra alternativ å lease bil.

Du kan lese i denne saken om en mann som satte opp et regnestykke på dette, hvor han satte leasing opp mot kjøp på den samme bilen – og hvor han fant ut at det mest økonomiske var å lease hvis han skulle beholde bilen i tre år.

Nye feriemål for nordmenn

Sponset innlegg: STK Finans.

Ferien 2017 stormer oss i møte og snart skal hundretusenvis av nordmenn pakke kofferten og reise til utlandet – men hvor er det egentlig vi reiser?

Det er ingen tvil om at uroligheter rundt om i verden har endret våre reisevaner i sommermånedene og på mange kan man jo forstå det. Vi er opptatt av trygghet og det å slippe å se oss over skuldrene når vi skal slappe av – for det er jo tross alt avslapping det handler om.

Mange av oss har planlagt ferien i lengre tid, og det er nok mange som har latt seg friste til å ta noen økonomiske snarveier for å klare å sy sammen sommerferien. Vi vet jo at det er mange aktører som tilbyr feriefinansiering, og en av disse er som kjent STK Finans (representativt låneeksempel: eff.rente 17,89%, 65.000 o/5 år, etabl.geb. 900, totalt 96.030.). Det betyr at valgfriheten er større ettersom man tidligere kan bestille turene, og det er det utvilsomt mange som har gjort.

Så: hva er det som er de hotteste destinasjonene for nordmenn som skal på ferie i år? Dette skal vi ta for oss videre i denne artikkelen.

Kroatia vokser

Det er ingen tvil om at de mange terrorangrepene som har inntruffet i Tyrkia de siste årene har ført til en markant reduksjon i turismen til landet. Nordmenn har derfor sett seg om etter andre destinasjoner som kan tilby et lignende alternativ, og blant de aller mest populære finner vi Kroatia. I en artikkel i Dagbladet fra lille julaften i 2016 sier reisebyrået Apollo at de regner med at omkring 50.000 nordmenn tar turen til Kroatia i sommer, og at destinasjonen da tangerer og går forbi Tyrkia som feriemål for oss her på berget.

Fra Vings side forteller man at Tyrkia ligger med brukket rygg og at man må regne med at det kan ta god tid før de er oppe på gammelt nivå igjen. De som har foretrukket landet som feriedestinasjon vender nå snuten mot lavkostlandene Kroatia og Bulgaria – noe man også så i 2016. Kroatia lar turistene kombinere både kultur og strandliv, og hvis man flyr til Split får man alt på en gang: strand, historie og storby, og man har sågar muligheten til å leie seg en bil og suse nedover den vakre kysten med krystallblått hav!

Kroatia lokker med et bredt spekter av ferieopplevelser!

Kroatia lokker med et bredt spekter av ferieopplevelser!

Hellas holder koken!

Øyriket i Hellas holder koken som norsk favoritt når det kommer til ferier, og man regner med at godt over 300.000 nordmenn kommer til å vende nesen den veien i år. Selv om dette har vært en traust og trygg favoritt blant oss nordmenn i en årrekke er det allikevel gode muligheter for å gjøre ferien til noe annet enn kun strand- og restaurantliv. Athen har blant annet blitt trukket frem som et høyinteressant reisemål i år og det er jo ingen tvil om at byen vil være en innertier for de som både ønsker en ferie som inneholder både kunst, kultur og sol. Mange av byens museer har fått en solid ansiktsløftning og fremstår nå som moderne. Fra Athen er det i tillegg bare en kort båt- eller flyreise til de mange greske øyene og der er det som kjent ouzo og tzatziki i lange maner for de som foretrekker dét!

Byferie i Barcelona

Mange foretrekker en kombinasjon av storbyferie og badeferie, og hvis du da velger Barcelona trenger du faktisk ikke å reise for langt! Reiseselskapene tror derfor at denne flotte spanske byen fortsatt vil være en favoritt blant nordmenn også i år.

Det er mange grunner til at vi foretrekker denne byen og man har sett at Barcelona er populær både om vinteren og våren, så det er derfor naturlig å tro at denne trenden vil rekke utover sommeren også. Et herlig klima, deilig mat og massevis av vin kombinert med shopping, for de som foretrekker det, gjør dette til en destinasjon som bare vil fortsette å vokse. Byen lar sine besøkende få se den monumentale katedralen La Sagrada Familie, den lar oss rusle rolige turer langs Middelhavet og hvis du elsker tapas kan du naturligvis velte deg i dét også! Byen har med andre ord det aller meste!

Storbyferie Barcelona

I Barcelona går badeferie og storbyferie hånd i hånd.

Glad i å reise langt? Colombia kan være tingen!

Man kan saktens snakke om trender og snakkiser, og nå om dagen er det visstnok Colombia som gjelder i bransjen. Som kjent har landet nettopp avsluttet årtier med borgerkrig, og den ferske freden sørger for at Colombia nå blir ansett som et veldig interessant reisemål. Det er ingen tvil om at mange har ønsket å reise til dette landet tidligere, men som ikke har turt, og derfor vil freden nå sørge for at mange vil få muligheten til å realisere sin drøm – hvis freden holder, og det ser det jo ut til at den gjør.

Landet har blitt beskrevet som en juvel i Sør-Amerika, og her får vi både fantastisk natur, gammel kultur og et vennlig folk. Det skal dog sies at Colombia er best å besøke i månedene desember til februar.

Mauritius for de romantiske

Hvis 2017 er et år i romantikkens tegn for deg vil destinasjoner som både Maldivene og Seychellene være gode alternativer. På grunn av et det i dag går så mange avganger med Emirates til Dubai har de nå blitt betydelig rimeligere å reise til øya som nærmest kan betegnes som et paradis; nemlig Mauritius!

Reisebyråene bekrefter at dette er en en destinasjon som er veldig ‘in’ blant de som ønsker å dra på lange reiser av den eksotiske sorten. Mark Twain har sågar sagt at Gud skapte Mauritius først før han deretter lagde Paradis som en kopi. Hvis ikke romansen blomstrer der kan du sannsynligvis bare regne med at du ikke har funnet den rette ennå!

Å legge bryllupsreisen hit er vel ingen dum idé?

Mange valgmuligheter

Som du ser så er det utrolig mange valgmuligheter når det kommer til feriedestinasjoner, og man trenger jo ikke bestandig å velge det gamle og trygge. Kroatia virker som et spennende feriemål hvor man kan oppleve litt av alt, og det er nok utvilsomt mange nordmenn som vil legge veien dit hen i sommer.

Uansett hvor ferieturen din måtte gå ønsker vi deg en riktig god sommerferie og til lykke med reisen!