Utfordringer som bedriftseier

Bedriftseier kostnader

Det kan være mange utfordringer med å være bedriftseier, og én av dem handler naturligvis om penger!

Å være bedriftseier er så men ingen dans på roser – derom hersker det ingen tvil. Det er mye som skal ivaretas men i bunn og grunn handler det om én ting: nemlig hvordan man på best mulig vis skal kunne tjene penger. Og kanskje enda viktigere: hvordan skal man tjene mer enn man bruker?

Spørsmålet høres kanskje banalt ut, men det er jo faktisk dét det handler om, og hvis du tror at akkurat dette er lett, så tror du jaggu feil!

Man ønsker som bedriftseier å senke kostnadene til bedriften på samme måte som man ønsker å øke dem, og det er ingen tvil om at dette er en vanskelig kunst. Å senke kostnadene er ofte en like effektiv måte å tjene penger på som å forsøke å øke inntektene, og hvis man klarer begge delene samtidig har man virkelig skutt blink. Når man starter en ny bedrift er det ekstra mange utfordringer som venter, og på nettstedet Företagande.se finnes det en god artikkel om dette – og den refererer jeg til her i dette innlegget.

Det dreier seg ikke bare om selve driften, men også tid, kapasitet og penger – og det kan være skikkelig mye penger også! Så; hvordan går man fram når man ønsker å starte sitt eget firma, eller når man har et firma hvor kassen begynner å bli tom?

Hvorfor trenger man penger tidlig i prosessen?

Skal man starte en bedrift må man selvfølgelig ha penger. Hvor mye penger det er snakk om handler naturligvis om hva det er man skal starte opp med samt hvilken selskapsform man velger.

Oversikt økonomi bedrift

Det er viktig å holde orden i sysakene!

Men kort fortalt kan man si at man behøver penger til å registrere selskapet, og blant annet koster det 40.000 kroner å registrere et AS i Norge i dag. Du har behov for midler til utstyr og eventuelt materialer som skal brukes i produksjonen. Kanskje må du også ansette personale til å hjelpe deg. Har du behov for lokaler og i så fall: må disse renoveres? Kanskje er det behov for andre investeringer i tillegg? Som du ser så vil pengene få bein å gå på i starten, men igjen: det kommer an på hva det er du skal starte opp med.

I noen tilfeller har man tilstrekkelig med penger, men kanskje ikke for å komme skikkelig i mål. Pengene som ligger i selskapet er kanskje bare tilstrekkelig til å holde geskjeften flytende en stund gjennom å stå for lønninger eller regninger – eller kanskje bare som en buffer i tilfelle dårlige tider kommer.

Litt avhengig av bransjen du opererer i så kan du kanskje leie det utstyret du trenger, men dette kan i mange tilfeller være svært kostbart – men om målet er å få i gang selskapet igjen, så kan det kanskje være en tanke å gjøre det på denne måten – i hvert fall i starten. Et godt eksempel som det henvises til i artikkelen går på dette med fotografi, og i starten kan det kanskje være smart å leie slikt utstyr eller kjøpe brukt. De som driver med slikt vet jo akkurat hvor dyrt dette kan være.

Så: i stedet for å tømme firmakassen helt for å kjøre i gang med en oppussing eller investere i nytt utstyr, så går det altså an å leie det man har behov for. Et alternativ til dette er naturligvis å låne penger til investeringer, men da må man være 100% sikker på at man har økonomi til å klare å betale avdragene. En ekstra regning hver måned vil man naturligvis kunne merke, men når siste avdrag er betalt er utstyret ditt!

Det er viktig å planlegge!

Det du må gjøre er rett og slett å få en oversikt over de faktiske utgiftene som følger med de forskjellige alternativene. Ser kostnadene ut til å bli for høye? Kanskje kan det da være en idé å prøve å skaffe seg nye kunder og la disse betale regningene for hver måned? Man kan også søke om firmalån og dette kan i mange tilfeller være et godt alternativ. Det som er så bra med det er at ansvaret for dette lånet ligger på firmaet og ikke på deg som privatperson. Vær imidlertid observant på at det følger vilkår med slike lån og det er ikke sikkert bedriften din kvalifiserer til et slikt.

Planlegging bedrift

God planlegging er nøkkelen til en vellykket drift!

For et allerede etablert selskap kreves det at man har fortjeneste for at et slik lån skal kunne godkjennes. Det må vises til regnskap, budsjetter og slike ting, så her er det viktig å ha ting på plass og at det viser gode tall. Hvis lånet er ment å skulle brukes til å starte opp selskapet så kalles dette gjerne for et etableringslån, og dette krever naturligvis at man har på plass en god og gjennomtenkt forretningsplan og budsjett, samt at man har en privatøkonomi som er sunn.

Hvis muligheten til å ta opp et firmalån ikke er tilgjengelig så har man naturligvis en siste utvei, og det er personlige og usikrede lån. Det viktigste man skal tenke på her er at et lån som dette selvsagt skal betales tilbake innenfor de rammene som tilbakebetalingsplanen sier. Det er naturligvis også smart å sammenligne flere slike lån for å se hvilke som tilbyr de aller beste vilkårene slik at man ikke betaler høyere rente enn strengt tatt nødvendig.

Hvis det ikke lar seg gjøre med å få lån på noen som helst slags måte har man sjansen til å gå ut etter investorer. For at en investor skal la seg lokke med må du ha en god plan som denne personen virkelig har tro på. For at en investor skal spytte penger inn i ditt selskap kreves det som regel at du gir fra deg en andel av selskapet.

Crowdfunding er også en mulighet og det innebærer at du legger ut prosjektet på en nettside som bidra.no og dette gir deg muligheten til å samle inn penger fra privatpersoner i Norge som har tro på det prosjektet du har på gang. Dette vil kunne gi deg en god start og tilgang til sårt tiltrengt kapital som du kan benytte i etableringen av din nye bedrift!

Du kan lese mer her om hvordan crowdfunding fungerer også i store eiendomsprosjekter.